<< Главная страница

ВIнIлКатегории Юрiй Тарнавський ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Вже бачить його Лондонський мiст i плаче iржавими слiзьми, i рожевi дiвчата знаходять зiдхання пiд своïми темними бедрами, i простягають ïх до його худого обличчя з профiлем найтонших квадратiв, i притискають до своïх запалих долонь початки його зеленоï бороди, що носить слiди переслiдувань ! Ще залишає деякi кути своïх в'язких трикутникiв на темних боках лiтер i молекуль, та вже видно тiнь його пальцiв, подiбну до усмiшок, по кутиках уст, що не можуть звiльнитися з-пiд краïв лiжок i немовлят, i вдягає непромокальнi ризи, i обертається на чотири сторони свiту, i робить знаки кiл i прямокутникiв, i залишає вогнетривкi хрести на пом'ятих, занедбаних ретинах, i роздає пряжки, повнi квiтiв, дiрам у лахмiттi, щоб передали ïх костям, що живуть на передмiстях зубiв i дощу, i ясна пiдносять себе на рiвень рожевого асфальту, i слина кличе пальцi викопувати бедра з-пiд неону, i покривати ïх фосфором i чоловiчими руками, i прiзвища розпускають гриви з довгого волосся i рудих лiтер i розступаються ноги i границi, щоб дати йому прохiд до трiсок в упертих руках i в поламаних державах. — Ще кволий, ще не видужав вiд фабрик i паперу, з iм'ям, хоч за нього заходить сонце i звичаï зложеним з лiтер таких тонких, що може бути знищене навiть слiзьми ... Молiмся, щоб Господь не покликав його назад до себе !
ВIнIл


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация